Co u nas?

REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEPORĘT 2014 r.

REGULAMIN AMATORSKICH REGAT WINDSURFINGOWYCH

O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEPORĘT

24 sierpień 2014 r.

 

Miejsce regat:

 

Regaty zostaną rozegrane na Jeziorze Zegrzyńskim w Szkole Windsurfingowej „Ventus”

ul. Wczasowa 15a przy Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach.

 

Organizator:

 

Gmina Nieporęt i „VENTUS” Szkoła Windsurfingu

 

Uczestnicy:

 

Wystartować może każdy amator dopuszczony przez Organizatora. Zawodnicy niepełnoletni tj. między mogą uczestniczyć w rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zawodnicy będą startować w jednej lub dwóch grupach w zależności o liczby zgłoszonych osób.

 

Uczestnik regat powinien posiadać:

 

- umiejętność pływania w pław.
- Umiejętność żeglowania na desce windsurfingowej.
- Znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” na wodzie.

 

Ramowy harmonogram regat:

 

09:00 – 10:45 zapisy w Biurze Regat,
11.00 – odprawa zawodników,

11.30 – pierwszy start,

14.30 – ostatni możliwy start;
15.00 – 16:00 Planowanie zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród

 

Sprzęt:

 

Do regat mogą być dopuszczone wszystkie rodzaje desek windsurfingowych

(mieczowe i bez mieczowe). Nie ma ograniczeń w rozmiarach żagli.

 

Trasa regat:

 

Zawody zostaną rozegrane na Jeziorze Zegrzyńskim w konkurencji slalom.

Dokładna trasa każdego biegu zostanie omówiona przed jego startem.

 

Kategorie:

 

Regaty rozgrywane są z podziałem kategorie: dzieci(do 18 roku życia), kobiety, mężczyźni. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej kategorii lub usunięcie kategorii, jeśli zajdzie taka potrzeba (klasyfikacja przy minimum 3 uczestnikach).

 

 

Punktacja wyścigu:

 

1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd.

 W regatach wygrywa zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów. Planowane jest rozegranie, co najmniej 3 wyścigów. Jeżeli zostanie rozegrane 5 wyścigów - najgorszy wynik dla danego uczestnika nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej. Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość najlepszych miejsc, itd., jeśli w dalszym ciągu pozostaje remis wygrywa zawodnik, który uzyskał lepszy rezultat w ostatnim wyścigu. Zawodnik, który nie wystartował lub nie ukończył wyścigu 2 punkty więcej niż ilość uczestników zgłoszonych do regat.

 

Protesty:

 

Prawo do protestu mają tylko zawodnicy. Protesty mogą być rozpatrywane po ich zgłoszeniu bezpośrednio po zakończonym biegu. Należy je zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę 50zł. W przypadku uznania protestu opłata ulega zwrotowi. Generalną zasadą jest kulturalne zachowanie zawodników wobec siebie podczas wyścigów. Prawo drogi oraz pierwszeństwo na wodzie omówi przed wyścigami Sędzia Główny zawodów.

Bezpieczeństwo:

 

 

 • Wszyscy biorący udział w zawodach startują na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

 • Startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.

 

 • Zawodnicy niepełnoletni są zobowiązani do pływania w kamizelkach asekuracyjnych.

 

 • Gdy zawodnik naruszy prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.

 

 • Uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie obowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

 

 • W przypadku wystąpienia silnych wiatrów Sędzia Główny może podjąć decyzję o obowiązkowym użyciu kamizelek asekuracyjnych.

 

 • Wskazane jest ubezpieczenie OC i NW.

 

 

Przepisy specjalne:

 

 

 • Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.

 

 • W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.

 

 • Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i inne niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

 

 • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 

 

Wpisowe:

 • 20 złotych osoby dorosłe.
 • Osoby zwolnione z opłat : wszystkie dzieci oraz mieszkańcy  Gminy Nieporęt

 

Zgłoszenie udziału w regatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Telefonicznie, elektronicznie lub bezpośrednio w dniu zawodów:

606 797 677, 606 915 344, 502 613 933, e-mail: ventussport@op.pl

 

Wszystkie artykuły