2014-08-19REGULAMIN AMATORSKICH REGAT WINDSURFINGOWYCH


O PUCHAR WÓJTA GMINY NIEPORĘT


24 sierpień 2014 r.


 


Miejsce regat:


 


Regaty zostaną rozegrane na Jeziorze Zegrzyńskim w Szkole Windsurfingowej „Ventus”


ul. Wczasowa 15a przy Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach.


 


Organizator:


 


Gmina Nieporęt i „VENTUS” Szkoła Windsurfingu


 


Uczestnicy:


 


Wystartować może każdy amator dopuszczony przez Organizatora. Zawodnicy niepełnoletni tj. między mogą uczestniczyć w rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zawodnicy będą startować w jednej lub dwóch grupach w zależności o liczby zgłoszonych osób.


 


Uczestnik regat powinien posiadać:


 


- umiejętność pływania w pław.
- Umiejętność żeglowania na desce windsurfingowej.
- Znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” na wodzie.


 


Ramowy harmonogram regat:


 


09:00 – 10:45 zapisy w Biurze Regat,
11.00 – odprawa zawodników,


11.30 – pierwszy start,


14.30 – ostatni możliwy start;
15.00 – 16:00 Planowanie zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród


 


Sprzęt:


 


Do regat mogą być dopuszczone wszystkie rodzaje desek windsurfingowych


(mieczowe i bez mieczowe). Nie ma ograniczeń w rozmiarach żagli.


 


Trasa regat:


 


Zawody zostaną rozegrane na Jeziorze Zegrzyńskim w konkurencji slalom.


Dokładna trasa każdego biegu zostanie omówiona przed jego startem.


 


Kategorie:


 


Regaty rozgrywane są z podziałem kategorie: dzieci(do 18 roku życia), kobiety, mężczyźni. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej kategorii lub usunięcie kategorii, jeśli zajdzie taka potrzeba (klasyfikacja przy minimum 3 uczestnikach).


 


 


Punktacja wyścigu:


 


1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty itd.


 W regatach wygrywa zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów. Planowane jest rozegranie, co najmniej 3 wyścigów. Jeżeli zostanie rozegrane 5 wyścigów - najgorszy wynik dla danego uczestnika nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej. Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość najlepszych miejsc, itd., jeśli w dalszym ciągu pozostaje remis wygrywa zawodnik, który uzyskał lepszy rezultat w ostatnim wyścigu. Zawodnik, który nie wystartował lub nie ukończył wyścigu 2 punkty więcej niż ilość uczestników zgłoszonych do regat.


 


Protesty:


 


Prawo do protestu mają tylko zawodnicy. Protesty mogą być rozpatrywane po ich zgłoszeniu bezpośrednio po zakończonym biegu. Należy je zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę 50zł. W przypadku uznania protestu opłata ulega zwrotowi. Generalną zasadą jest kulturalne zachowanie zawodników wobec siebie podczas wyścigów. Prawo drogi oraz pierwszeństwo na wodzie omówi przed wyścigami Sędzia Główny zawodów.


Bezpieczeństwo:


  • Wszyscy biorący udział w zawodach startują na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 • Startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.

 • Zawodnicy niepełnoletni są zobowiązani do pływania w kamizelkach asekuracyjnych.

 • Gdy zawodnik naruszy prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany w danym wyścigu.

 • Uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie obowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

 • W przypadku wystąpienia silnych wiatrów Sędzia Główny może podjąć decyzję o obowiązkowym użyciu kamizelek asekuracyjnych.

 • Wskazane jest ubezpieczenie OC i NW.


 


Przepisy specjalne:


  • Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.

 • W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.

 • Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i inne niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

 • Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.


 


Wpisowe:


·        20 złotych osoby dorosłe .


·        Osoby zwolnione z opłat : wszystkie dzieci oraz mieszkańcy  Gminy Nieporęt


 


Zgłoszenie udziału w regatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Telefonicznie, elektronicznie lub bezpośrednio w dniu zawodów:


606 797 677, 606 915 344, 502 613 933, e-mail: ventussport@op.pl